Avís Legal

TITULAR DE LA WEB

Aquest avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús de la pàgina web www.berguedabiketrails.cat titularitat i propietat de la societat Oriol Rego Alsina (Berguedà Bike Trails), amb domicili social al C/Lluís Millet, 19 bx, 08600 Berga de Barcelona amb telèfon de contacte +34 675 951 981 i DNI 39355050A .

ÚS DE LA WEB

L’accés i ús de la web implica l’acceptació expressa i plena de totes i cadascuna de les condicions d’ús vigents incloses en aquest avís legal.

L’usuari es compromet a fer ús de la web, tant del seu contingut com dels serveis que ofereix, de forma adequada. Aquesta obligació significa utilitzar la pàgina d’acord amb la legislació que li sigui d’aplicació i, a no utilitzar la pàgina per activitats il·lícites o contràries a la bona fe o a l’orde públic. Els usuaris per tant, accedeixen a la pàgina web de forma lliure i gratuïta, si bé Berguedà Bike Trails es pot reservar el dret de limitar l’accés a determinats continguts de la pàgina exigint el registre de les dades de l’usuari per tal que pugui accedir a determinats continguts.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS

Queda prohibit l’ús dels continguts de la web de Berguedà Bike Trails, sense el propi consentiment per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació que no sigui la pròpia de Berguedà Bike Trails.

Berguedà Bike Trails no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pogués accedir per enllaços o buscadors de la pròpia pàgina. L’existència de links, és a dir, l’accés en altres pàgines no suposa l’existència d’acords, recomanacions, promocions ni conformitat per part de Berguedà Bike Trails, de tot el contingut d’aquestes, així com dels serveis o productes que es puguin enllaçar.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA WEB

Berguedà Bike Trails ostenta la titularitat d’aquesta web. Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que hi ha a la web estan legalment registrats i reservats, de manera que l’accés a la pàgina o la seva utilització per part de l’usuari no ha de considerar-se com l’atorgament de cap llicencia d’ús o dret sobre qualsevol actiu d’aquesta. Els usuaris de la pàgina web sols podran fer un ús privat, personal o professional dels continguts de la pàgina i queda totalment prohibit la utilització de la pàgina web o algun dels seus elements, amb fins comercials o il·lícits.

Està prohibit qualsevol acte de reproducció, modificació, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de Berguedà Bike Trails. Els noms comercials, marques o signes distintius que ostenta la web estan registrats i protegits per Llei.

Berguedà Bike Trails no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús de la pàgina per part de tercers i podrà exercir totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

 

ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA WEB

Berguedà Bike Trails es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per aquest fet.

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

  • Berguedà Bike Trails no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com els danys que es puguin causar a terceres persones per mitjà d’intromissions il•legítimes fora del control de Berguedà Bike Trails.
  • Berguedà Bike Trails també s’exonera de tota responsabilitat davant danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència dels errors, els defectes i les omissions en la informació que Berguedà Bike Trails facilita quan procedeixi de fonts alienes.
  • Berguedà Bike Trails no garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers dels usuaris d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers i, per tant, no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquests causes.


PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Berguedà Bike Trails es reserva el dret d’utilitzar les dades facilitades per enviar correus informatius. En cap cas, les dades obtingudes s’utilitzaran ni es cediran a terceres empreses i/o persones.